Advies Over_

Start uw gratis financiële stresstest

Welkom bij de gratis en anonieme stresstest voor uw bedrijf.
De stresstest bestaat uit 2 onderdelen, waarbij u de eerste 15 vragen direct kunt invullen. Na het invullen van de vragen worden uw gegevens direct verwerkt in een helder overzicht, aangevuld met conclusies en aanbevelingen. U kunt het eindresultaat bewaren, printen of online delen. De ingevoerde gegevens worden niet opgeslagen. 

Toelichting
De gegevens die u nodig heeft om de vragen te beantwoorden, staan in uw jaarrekening of in uw administratie. Het is noodzakelijk dat u van twee opeenvolgende boekjaren de gegevens invult. 

Vragen (deel 1)

Voorgaand boekjaarActueel
 1. Wat is de waarde van je bezittingen zoals gebouw, auto's, inventaris etc.?

  Denk hierbij aan: gebouw, auto's, inventaris etc.

 2. Wat is de waarde van de voorraad?

  Dit is de waarde die je terug kunt vinden in de boekhouding.

 3. Wat is het saldo van de openstaande debiteuren?

  Hoeveel geld staat er nog open bij je afnemers?

 4. Wat is het saldo van de andere openstaande vorderingen?

  Denk hierbij aan: belastingen, BTW teruggave, leningen aan derden of vooruitbetaalde bedragen (abonnementen, verzekeringen).

 5. Wat is de saldo van de bankrekeningen?

  Gebruik hiervoor het meest actuele banksaldo.

 6. Wat is het saldo van het eigen vermogen?

  Dit is het deel van alle bezittingen waarop geen schulden zitten.

 7. Wat is het totaalbedrag aan leningen zoals hypotheken etc.?
 8. Wat is het saldo van de openstaande crediteuren?

  Gebruik hiervoor het meest actuele saldo.

 9. Wat is het saldo van het rekening courant krediet van de bank?
 10. Wat is het saldo van de andere openstaande (belasting) schulden?

  Bijvoorbeeld: nog te betalen omzetbelasting, loonbelasting of vennootschapsbelasting. Maar ook: inkoop, vakantiegeld etc.

 11. Wat was de omzet van afgelopen jaar en welke omzet verwacht u dit jaar?

  Vul de verwachte omzet zo realistisch mogelijk (conservatief) in.

 12. Wat was het totaalbedrag aan inkopen afgelopen jaar en dit jaar?

  Vul het bedrag exclusief BTW in.

 13. Hoe hoog waren de totale bedrijfskosten afgelopen jaar en hoeveel dit jaar?

  Vul het bedrag exclusief BTW in.

 14. Hoe hoog waren de belastingen over het resultaat afgelopen jaar en hoeveel dit jaar?
 15. Wat is het maximale kredietlimiet?

  Wat kunt u in totaliteit maximaal bij uw bank als krediet opnemen?Terug naar mijn resultaat (stap 1)

De verdieping van uw financiële stresstest

Dit is het tweede deel van de financiele gezondheidstest. Het is een verdieping op de eerder gestelde vragen. Dit betekent dat sommige velden al zijn ingevuld of automatisch worden doorgerekend. Daarnaast worden er vragen gesteld over de werkwijze van uw organisatie. Tot slot dient u uw persoolijke gegevens in te vullen en akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden en de kosten voor het gekozen pakket. De rapportage wordt u per e-mail toegestuurd.

U dient er rekening mee te houden dat de uitkomsten uit deze rapportage afhankelijk zijn van uw ingave en kunnen daarom geen verantwoordelijkheid nemen voor de onjuiste invoer en of consequenties naar aanleiding van deze invoer.

Vragen
Voorgaand boekjaarActueel
 1. Wat is de waarde van je bezittingen zoals gebouw, auto's, inventaris etc.?

  Doel hiervan is om inzichtelijk te maken wat de investeringen zijn.

  Opgegeven waarde:

  Hoeveel bedragen de investeringen en verkopen van investeringen in een jaar?
 2. Wat is de waarde van de voorraad?

  Minder voorraad betekent automatisch minder risico's. Maar waar ligt de grens en bij welke waarde bent u het minst risicovol bezig?

  Opgegeven waarde van de voorraad:
  Met welk bedrag zou de voorraad kunnen dalen zonder "nee" te hoeven verkopen?
  Dit restant is de overtollige noodzakelijke voorraad:
 3. Wat is het saldo van de openstaande debiteuren?

  Door een lager debiteurensaldo loopt u minder risico.

  Opgegeven waarde van de debiteuren:
  Wat is de standaard betalingstermijn in dagen?

  Verdeel de totale waarde van de debiteuren in openstaande dagen; ofwel welke bedragen worden binnen welke termijn voldaan?

  0 t/m 30 dagen
  31 t/m 60 dagen
  61 t/m 90 dagen
  Meer dan 91 dagen
  Controletelling op uw invoer:
 4. Wat is het saldo van de bankrekeningen?

  Doel hiervan is het creëren van een gezonde financieringsstructuur

  Het huidige saldo van de bankrekeningen is:
 5. Wat is het maximale kredietlimiet?

  Zijn onderstaande bezittingen wel of niet ondergebracht bij uw bankkrediet?
  Geef bij "Verpanding" aan of er krediet op het onderdeel van toepassing is.

  Opgegeven maximale kredietlimiet:
  Opgegeven waarde van de bezittingen:
  Verpanding (ja of nee?)
  Opgegeven waarde van de voorraad:
  Verpanding (ja of nee?)
  Opgegeven saldo van openstaande debiteuren:
  Verpanding (ja of nee?)
  Opgegeven bedrag aan leningen (zoals hypotheken etc.):
  Is de lening verkregen door een bezitting als gebouwen in pandrecht te geven?
 6. Wat is het saldo van het eigen vermogen?

  Hiermee wordt inzicht verkregen in de mutaties in bankrekeningen.

  Opgegeven saldo van het eigen vermogen:
  Hoeveel eigen vermogen is er uit het bedrijf gehaald in de vorm van opnames, dividend of iets dergelijks?
 7. Wat is het totaalbedrag aan leningen zoals hypotheken?

  Graag bevorderen we een zo realistisch mogelijk beeld van de liquiditeitspositie.

  De stand van de leningen bedraagt:
  Hoeveel van de leningen moet binnen (de komende) 12 maanden worden afgelost?
  Dit is het deel dat niet binnen (de komende) 12 maanden wordt afgelost:
 8. Wat was de omzet van afgelopen jaar en welke omzet verwacht u dit jaar?

  Inzicht verkrijgen in de (verwachte) omzet.

  De opgegeven omzet bedraagt
  Welk bedrag van de omzet is jaarlijks terugkerend?
  Het incidentele gedeelte van de totale omzet is dan:
 9. Wat is het totaalbedrag aan inkopen, in het voorjaande en huidige jaar?

  Hiermee wordt inzicht verkregen in het risico wat u loopt op uw inkopen.

  Opgegeven waarde van de inkopen:
  Wat is de gemiddelde betaaltermijn op inkopen (in dagen)?
  Wat is het gemiddelde rendement (marge in procenten) op de inkopen?
 10. Hoe hoog waren de totale bedrijfskosten, in het voorjaande en huidige jaar?

  Zo verkrijgen we inzicht in de gemaakte en verwachte bedrijfskosten.

  Opgegeven bedrijfskosten:

  Verdeel de totale bedrijfskosten in onderstaande kostenposten, waarbij de controle zorgt voor een nultelling.

  Personeelskosten
  Huisvestingskosten
  Verkoopkosten
  Vervoerkosten
  Afschrijvingskosten
  Algemene kosten (inclusief kantoorkosten)
  Bijzondere posten
  Financieringslasten
  Controle bedrijfskosten (nultelling)
 11. Personeelsbestand
  Aantal personeelsleden met contract voor onbepaalde tijd
  Aantal personeelsleden met contract voor bepaalde tijd
  Totaal aantal personeelsleden:

Invullen van uw gegevens

Vul hieronder uw persoonlijke en zakelijke gegevens in. Vanzelfsprekend wordt hier zorgvuldig mee omgegaan, net zoals met uw opgegeven financiële gegevens.

Persoonlijke gegevens

Zakelijke gegevens

De resultaten van uw financiële stresstest

Overzichtelijk en helder
Hieronder vind u de resultaten, geheel op basis van de door u ingevoerde gegevens.

Solvabiliteit

Norm: 0.25

Verschil t.o.v. voorgaand boekjaar +9%

53%

De huidige score is beduidend minder dan de norm en toont achteruitgang.

Hoe kun je dit verbeteren?
Dit betekent inzet op extra opzet en minder uitgaven.

Liquiditeit

Norm: 1.5

Verschil t.o.v. voorgaand boekjaar +9%

53%

De huidige score is beduidend minder dan de norm en toont achteruitgang.

Hoe kun je dit verbeteren?
Dit betekent inzet op extra opzet en minder uitgaven.

Rentabiliteit

Norm: 7.5%

Verschil t.o.v. voorgaand boekjaar +9%

53%

De huidige score is beduidend minder dan de norm en toont achteruitgang.

Hoe kun je dit verbeteren?
Dit betekent inzet op extra opzet en minder uitgaven.

Benodigde omzet


De huidige score is beduidend minder dan de norm en toont achteruitgang.

Hoe kun je dit verbeteren?
Dit betekent inzet op extra opzet en minder uitgaven.

Overzicht van bedrijfsresultaat

Op basis van de ingevoerde gegevens vindt u hier een overzicht van het geboekte en actuele (verwachte) bedrijfsresultaat van uw organisatie.

Resultatenrekening Voorgaand jaar Actueel jaar
Omzet 100 180
Kostprijs 55 70
Brutomarge 45 100
Bedrijfskosten 40 90
Resultaat voor belastingen 5 20
Belastingen 5 20
Resultaat na belastingen 5 20


Behoefte aan meer?

Heeft u behoefte aan meer inzicht of wilt u graag een kopie bewaren? Maak hieronder uw gewenste keuze.


Stap 2 - Verkrijg nog meer inzicht

Doe de uitgebreide stresstest en ontvang een volledige rapportage (digitaal als PDF-bestand) geheel afgestemd op uw situatie.

€ 99,00 excl. BTW

Persoonlijk advies op maat

Vul de uitgebreide stresstest in, waarbij wij u uitnodigen voor een persoonlijk gesprek (ca. 1,5 uur) op ons kantoor voor het doornemen van uw financiële situatie, aangevuld met extra tips, handreikingen en aanbevelingen.

In overleg is gesprek op locatie mogelijk. Hierbij worden reis- en tijdkosten in rekening gebracht.

€ 249,00 excl. BTW